Фирма „ Трикел 97 „ ООД, гр. Габрово изработва и доставя

траурни принадлежности от 20 години.

                  

 

През този период постоянно се увеличава асортимента от предлаганите стоки и сега те вече са повече от 100 /сто/. Материалите, които се използват са с гарантирано качество и от доказали се във времето постоянни доставчици. Фирмата разполага с необходимата собствена производствена база и съвременно техническо оборудване за производство на големи количества траурни изделия. Персоналът е с необходимата квалификация и дълъг професионален опит, което е гаранция за високо качество.  Производството е съобразено със съвременните тенденции в тази специфична сфера и е насочено към все по - пълно задоволяване потребностите на клиентите в различни области на страната.